top of page
LOGO_Kryštůfek_VC_Lochotín.png

Ostrov objevů

Univerzita pro batolata  Ostrov objevů je unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte. Další informace na: www.ostrovobjevu.cz

Naše filozofie Naše kurzy vychází z poznatků, že pro dítě je klíčový jeho rozvoj mezi narozením a šestým rokem, tzv. "windows of opportunity", a také že učení něčeho nového probíhá nejintenzivněji při zapojení všech smyslů. Nově jsme otevřeli kurzy v anglickém jazyce.

Pro děti od 15 měsíců do 3 let

Pro děti od 3 do 5 let v AJ

ostrov.png

Logohrátky

Kroužek individuální logopedické prevence

V preventivní logopedické péči zaměřené na předškolní a mladší školní věk jde především o vytváření podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči a tím předcházení různým vadám a poruchám a také o včasné odhalení případných  nedostatků. Jde také o překonávání a odstraňování překážek správného vývoje řeči, což má vliv na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Obsah individuální LOGOPREVENCE:  Inspirace činností pro rodiče  Spolupráce rodič – dítě  Rytmizace   Dramatizace  Správná výslovnost  Hrubá motorika  Jemná motorika  Grafomotorika  Oromotorika – artikulační cvičení  Rozvoj slovní zásoby  Orientace v čase a prostoru  Sluchové vnímání  Zrakové vnímání  Dechová cvičení
 … A další

Pro děti od 3 do 10 let

Skupinová a individuální

Angličtina hrou

Navazující kurzy anglického jazyka pro pokročilejší děti.

Pro děti od 5 do 7 let

únor - červen

Angličtina hrou 

První seznamování se s cizím jazykem, a to formou různých zábavných her a pomůcek.

Pro děti od 3 do 7 let

rozvrh kurzů 2024-page-001.jpg

 Jak čerpat příspěvky na pohybové aktivity od vaší zdravotní pojišťovny?
VZP   ZPMV   ČPZP   OZP   VoZP

Kdo jsme?

Jsme malý rodinný podnik, který vznikl díky velké náhodě a dlouhodobému přání - mít vlastní kavárnu. Velkou inspirací nám byla Dětská akademie Madlenka v Českých Budějovicích, kde jsme se poprvé dozvěděli o vzdělávacím programu Univerzita pro batolata – Ostrov objevů. A jelikož v Plzni tento projekt dosud chyběl, bylo rozhodnuto. Protože děti beru jako velký dar, o který musíme pečovat, založili jsme Vzdělávací rodinné centrum s přilehlou kavárnou.

Jana Součková

Již odmalička jsem měla sen pracovat v mateřské školce. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Karlových varech (předškolní a mimoškolní pedagogika) a roční jazykovou školu v Plzni. Mým prvním zaměstnáním byl Dům dětí a mládeže a po dvou letech jsem dostala nabídku stát se vychovatelkou ve Speciální škole. Dostudovala jsem tudíž ještě speciální pedagogiku. Zde jsem pracovala, i s přestávkami dvou mateřských, 13 let. Dalším a posledním místem před otevřením Andělky byla práce ve školní družině. Tam jsem vedla hudebně pohybový kroužek, kde jsem využila své dovednosti hry na klavír a kytaru. Začala  jsem se s dětmi věnovat hře na Orffovy nástroje. Tehdy jsem si ještě intenzivněji uvědomila, jak jsou děti nadšené, když se spojí zpěv, hra na tělo a hudební nástroje. Bohužel jsem ale také začala poznávat, že někteří rodiče si často nevědí rady, jak s dětmi pracovat. Přemýšlela jsem, jak jim pomoci. Právě v té době jsem se v novinovém článku dočetla o projektu Univerzita pro batolata. A v tu chvíli mi bylo jasné, že to bude ta správná cesta. Rozhodla jsem se, že si svůj celoživotní sen, pracovat s malými dětmi a jejich rodiči, splním. Mým cílem je ukázat rodičům, jak mohou přirozenou cestou vychovávat své děti a stát se jejich vzorem, oporou a partnerem. 

69181079_10217966279423035_1769928461876
bottom of page